Menu

Oaza w ogrodzie

Hodowla i pielęgnacja egzotycznych roślin.

In vitro Wstęp 1

robix13

In vitro kultury_in_vitro

Wstęp I

Rozmnażanie i hodowla roślin in vitro (mikrorozmnażanie). Nazwa pochodzi od tego, że do wprowadzania rośliny do warunków in vitro używa się najczęściej mikroskopijnych ich części, z których następnie można otrzymać miliony nowych roślin. Mikrorozmnażanie pozwala na otrzymanie dużej ilości genetycznie identycznych roślin w stosunkowo krótkim czasie. Hodowlę prowadzi się w warunkach sterylnych, na odpowiednio skomponowanych pożywkach, zawierających wszystkie niezbędne do wzrostu składniki organiczne i nieorganiczne. Często używa się również hormonów roślinnych i innych substancji chemicznych do kontrolowania wzrostu. Rośliny hodowane w warunkach in vitro są wolne od patogenów i szkodników, co przy relatywnie niskim koszcie ich produkcji stanowi o dużej konkurencyjności tej metody względem tradycyjnych metod hodowli.

Bogata pożywka na której rosną rośliny przyspiesza ich wzrost nawet dziesięciokrotnie. Odpowiednie hormony powodują dzielenie się roślin, które są przekładane (pasażowane) na nowe pożywki, co co daje możliwość ich dalszego podziału i rozwoju. Wymienione czynności są powtarzane cyklicznie aż do momentu uzyskania pożądanej ilości roślin. W ciągu roku z małego fragmentu można uzyskać nawet od miliona do 10 milionów roślin. Tak wielką ilość roślinek można zmieścić na bardzo małej powierzchni rzędu kilku metrów kwadratowych, co jest dodatkową zaletą tej techniki. Hodowlę prowadzi się w ściśle kontrolowanych warunkach dzięki czemu materiał roślinny, odizolowany od środowiska zewnętrznego, jest wolny od patogenów i szkodników niezależnie od warunków geograficznych.

Mikrorozmnażania jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku produkcji roślin, które trudno rozmnażają się wegetatywnie metodami tradycyjnymi. Ponadto dzięki tej metodzie możliwa jest produkcja roślin, których nasiona są bardzo drogie, wolno kiełkujące lub mające szczególnie niską siłę kiełkowania. Cykl hodowlany przy otrzymywaniu nowych odmian roślin może zostać skrócony o 3-4 lata.

 Tu można kupić produkty https://www.olx.pl/i2/oferta/zestaw-do-domowego-in-vitro-roslin-CID628-IDmrpyC.html#:278865a680

© Oaza w ogrodzie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci